986

986

มีด    : 986

ความยาวใบมีด  : 22.3 ซม.

ความยาวสุทธิ    : 34 ซม.

น้ำหนักสุทธิ       : 542 ซม.

วัสดุใบมีด          : SST420J2

วัสดุด้าม            : Stainless steel

แพคเกจ            : กล่องกระดาษสี

Code    : 986

Blade Lenght   : 22.3 cm.

Total Lenght    : 34 cm.

Weight             : 542 cm.

Blade Material  : SST420J2

Handle Material : Stainless steel

Package            : Color paper box

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon