top of page

About

RHINO เป็นยี่ห้อที่ถูกสร้างขึ้นจากธุรกิจครอบครัว เราตั้งใจที่จะ ทำให้สินค้ามี คุณภาพ เเข็งเเรง ดีไซน์สวยงาม เเละง่ายต่อการใช้งานเเก่ลูกค้าของเรา

เราได้สร้างยี่ห้อ RHINO มาเป็นเวลากว่า20ปี โดยเริ่มจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูก ทำให้เรามีสินค้ามากมาย เช่น มีด กรรไกร เครื่องครัว เเละ เครื่องมือต่างๆ 

เเต่ละรายการสินค้า มีการปรับปรุงพัฒนามาอย่างยาวนาน เพื่อให้เหมาะสมต่อการใช้งาน

bottom of page