908

908

มีด    : 908

ความยาวใบมีด   : 21.5 ซม.

ความยาวสุทธิ     : 33.8 ซม.

น้ำหนักสุทธิ        : 115 กรัม

วัสดุใบมีด           : SST420J2

วัสดุด้าม             : Polypropylene

Code    : 908

Blade Lenght    : 21.5 cm.

Total Lenght     : 33.8 cm.

Weight              : 115 g.

Blade Material   : SST420J2

Handle Material : Polypropylene

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon