895

895

กรรไกรสารพัด   : 895

ความยาวใบกรรไกร : 7.2 ซม.

ความยาวสุทธิ         : 20 ซม.

น้ำหนักสุทธิ            : 102 ซม.

วัสดุใบกรรไกร      : Stainless steel

วัสดุด้าม     : Thermoplasticized rubber &

                   Acryloitrile butadiene styrene

แพคเกจ           : แผง

Utility Scissors   : 895

Blade Length    : 7.2 cm.

Total Length     : 20 cm.

Weight             : 102 g.

Blade Material  : Stainless steel

Handle Material :Thermoplasticized rubber 

                    & Acryloitrile butadiene styrene

Package           : Slide Card

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon