833

833

มีด    : 833

ความยาวใบมีด   : 17.5 ซม.

ความยาวสุทธิ     : 30 ซม.

น้ำหนักสุทธิ        : 144 กรัม

วัสดุใบมีด           : SST420J2

วัสดุด้าม             : ไม้

Code     : 833

Blade Lenght   : 17.5 cm.

Total Lenght    : 30 cm.

Weight             : 144 g.

Blade Material  : SST420J2

Handle Material : Wood

 

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon