808

808

มีด    : 808

ความยาวใบมีด   : 19 ซม.

ความยาวสุทธิ     : 31.5 ซม.

น้ำหนักสุทธิ        : 199 กรัม

วัสดุใบมีด           : SST420J2

วัสดุด้าม             : Polypropylene

Code    : 808

Blade Lenght    : 19 cm.

Total Lenght      : 31.5 cm.

Weight               : 199 g.

Blade Material    : SST420J2

Handle Material  : Polypropylene

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon