736

736

มีด    : 736

ความยาวใบมีด  : 17.5 ซม.

ความยาวสุทธิ    : 30.5 ซม.

น้ำหนักสุทธิ       : 264 กรัม

วัสดุใบมีด          : SST420J2

วัสดุด้าม            : ไม้

Code    : 736

Blade Lenght    : 17.5 cm.

Total Lenght      : 30.5 cm.

Weight               : 264 g.

Blade Material    : SST420J2

Handle Material  : Wood

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon