636

636

มีด    : 636

ความยาวใบมีด   : 15 ซม.

ความยาวสุทธิ     : 27.5 ซม.

น้ำหนักสุทธิ        : 173 กรัม

วัสดุใบมีด           : SST420J2

วัสดุด้าม             : ไม้

Code    : 636

Blade Lenght   : 15 cm.

Total Lenght     : 27.5 cm.

Weight             : 173 g.

Blade Material  : SST420J2

Handle Material : Wood

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon