539

539

มีด     : 539

ความยาวใบมีด   : 12.9 ซม.

ความยาวสุทธิ     : 24 ซม.

น้ำหนักสุทธิ        : 34 กรัม

วัสดุใบมีด           : SST420J2  

วัสดุด้าม             : ไม้

Code     : 539

Blade Lenght    : 12.9 cm.

Total Lenght     : 24 cm.

Weight              : 34 g.

Blade Material   : SST420J2  

Handle Material : Wood

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon