505

505

มีด    : 505

ความยาวใบมีด   : 12 ซม.

ความยาวสุทธิ     : 23 ซม.

น้ำหนักสุทธิ        : 36 กรัม

วัสดุใบมีด           : SST420J2

วัสดุด้าม             : Polypropylene

Code    : 505

Blade Lenght    : 12 cm.

Total Lenght      : 23 cm.

Weight              : 36 g.

Blade Material   : SST420J2

Handle Material : Polypropylene

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon