500

500

มีด    : 500

ความยาวใบมีด   : 12.8 ซม.

ความยาวสุทธิ     : 24  ซม.

น้ำหนักสุทธิ        : 35 กรัม

วัสดุใบมีด           : SST420J2

วัสดุด้าม             : Polypropylene

Code     : 500

Blade Lenght    : 12.8 cm.

Total Lenght     : 24 cm.

Weight              : 35 g.

Blade Material   : SST420J2

Handle Material : Polypropylene

 

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon