430

430

มีด    : 430

ความยาวใบมีด   : 10 ซม.

ความยาวสุทธิ     : 21.5 ซม.

น้ำหนักสุทธิ        : 31 กรัม

วัสดุใบมีด           : SST420J2

วัสดุด้าม             : ไม้

Code   : 430

Blade Lenght    : 10 cm.

Total Lenght     : 21.5 cm.

Weight              : 31 g.

Blade Material   : SST420J2

Handle Material : Wood

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon