400

400

มีด    : 400

ความยาวใบมีด   : 10.8 ซม.

ความยาวสุทธิ     : 22 ซม.

น้ำหนักสุทธิ        : 33 กรัม

วัสดุใบมีด           : SST420J2

วัสดุด้าม             : Polypropylene

Code    : 400

Blade Lenght     : 10.8 cm.

Total Lenght       : 22 cm.

Weight               : 33 g.

Blade Material    : SST420J2

Handle Material  : Polypropylene

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon