125

ขวาน    : 125

ความยาวขวาน  : 14 ซม.

ความยาวสุทธิ   : 30 ซม.

น้ำหนักสุทธิ      : 768 กรัม

วัสดุขวาน          : SST420J2

วัสดุด้าม            : ไม้

แพคเกจ            : กล่องกระดาษสี

Code    : 125  Kitchen Axe

Axe Lenght     : 14 cm.

Total Lenght    : 30 cm.

Weight             : 768 g.

Axe Material     : SST420J2

Handle Material : Wood

Package            : Color paper box