124

ขวาน    : 124

ความยาวขวาน  : 9.5 ซม.

ความยาวสุทธิ   : 22.5 ซม.

น้ำหนักสุทธิ      : 396 กรัม

วัสดุขวาน         : SST420J2

วัสดุด้าม           : ไม้

แพคเกจ           : กล่องกระดาษสี

Code    : 124 Kitchen Axe

Axe Lenght      : 9.5 cm.

Total Lenght    : 22.5 cm.

Weight             : 396 g.

Axe Material     : SST420

Handle Material : Wood

Package            : Color paper box