336

336

มีด    : 336

ความยาวใบมีด   : 8 ซม.

ความยาวสุทธิ     : 19.5 ซม.

น้ำหนักสุทธิ        : 36 กรัม

วัสดุใบมีด           : SST420J2

วัสดุด้าม             : ไม้

Code    : 336

Blade Lenght    : 8 cm.

Total Lenght     : 19.5 cm.

Weight              : 36 g.

Blade Material   : SST420J2

Handle Material : Wood

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon